Pięciu poznańskich wodniaków stypendystami Miasta Poznania

    Dodane: 2021-12-18

24 poznańskich zawodników z 11 dyscyplin sportowych otrzyma stypendia sportowe w kategorii seniora. W czwartek 16 grudnia odbyło się spotkanie Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli dyscyplin wodnych: kajakarstwa i wioślarstwa.

Wśród kajakarzy stypendia otrzymają:

Tomasz Barniak - Klub Sportowy AZS AWF

Karolina Naja - Klub Sportowy Posnania Poznań

Magda Stanny - Klub Sportowy Warta Poznań

Jakub Stepun – AZS AWF Poznań

Stypendium otrzyma także nasz wioślarz: Wiktor Chabel - Klub Sportowy Posnania Poznań.

W sumie poznańscy sportowcy, których dokładna lista znajduje się „tutaj” otrzymają kwotę 324.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 15 października 2019 r. o stypendium mógł ubiegać się zawodnik, który spełniał jednocześnie następujące warunki:

  1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską;
  3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1)   miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,

2)   miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,

3)   miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać przyznane także:

1)      zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;

2)      zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3)      osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.