Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

    Dodane: 2017-04-20

12 maja 2017 r. w Poznaniu na Torze Regatowym Malta (ul. Wiankowa 3) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego.

pzkaj.pngOstateczny termin, nadesłania do biura PZKaj zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków PZKaj upływa 21 kwietnia br. o godz. 24.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj.

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe PZKaj. za 2016r. (ref. T.Wróblewski i I.Gajewska).

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Przedstawienie projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.

8. Dyskusja.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj.za 2016 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj.za 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Podsumowanie obrad.

15. Zamknięcie obrad.