Wodniacy wśród poznańskich stypendystów sportowych w kategorii seniora

    Dodane: 2020-12-14

22 poznańskich zawodników z 10 dyscyplin sportowych otrzyma stypendia sportowe w kategorii seniora. Dziś, w poniedziałek 14 czerwca odbyła się Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania powołanej przez Radę Miasta Poznania. W związku z pandemią Covid 19 spotkanie odbyło się w trybie online.

W sumie poznańscy sportowcy, których dokładna lista znajduje się „tutaj” otrzymają kwotę 390.000 zł. Wśród stypendystów nie mogło zabraknąć reprezentantów sportów wodnych. A oto lista naszych stypendystów:

Kajakarze

- Tomasz Kaczor - KS Warta Poznań

- Michał Kudła - KS Posnania Poznań

- Karolina Naja - KS Posnania Poznań

Wioślarze

- Wiktor Chabel - KS Posnania Poznań

- Weronika Deresz - KS Posnania Poznań

- Jaclyn Halko-Stelmaszyk - KS Posnania Poznań

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 15 października 2019 r. o stypendium mógł ubiegać się zawodnik, który spełniał jednocześnie następujące warunki:

  1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską;
  3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1)   miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,

2)   miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,

3)   miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać przyznane także:

1)      zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;

2)      zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3)      osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 i związanymi z tym konsekwencjami w postaci odwołania międzynarodowych imprez sportowych w niektórych dyscyplinach sportowych kandydaci ubiegający się o stypendium, w przypadku braku możliwości wykazania osiągnięć zdobytych na arenie międzynarodowej w 2020 roku, musieli potwierdzić swoje wyniki wpisując osiągnięcia zdobywane na arenie krajowej.