Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakarstwie klasycznym grupa B- regulamin


1. Cel:
Realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Popularyzacja i upowszechnianie kajakarstwa klasycznego

2. Organizator:

Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego

Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy

3. Miejsce:
Tor regatowy Brdyujście ul. Witebska 26 Bydgoszcz

4. Uczestnicy:

W regatach prawo startu mają zawodnicy w rocznikach 2009 – 2010 – 2011 posiadający aktualną licencję zawodniczą, badania lekarskie, umiejętność pływania potwierdzoną przez upoważnione osoby.
W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik zostaje nie dopuszczony do regat, a klub może być wykluczony.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Młodzicy mają prawo startu wyłącznie max. w dwóch konkurencjach w czasie regat.

5. Konkurencje:

młodzicy: K – 1 K – 2 C – 1 C – 2

młodziczki: K – 1 K – 2 C – 1 C – 2

K – 4 K – 4

2000 m 1000 m 2000 m 1000 m

Dystans 2000 m z uwagi na niesprzyjające warunki techniczne może być rozegrany z nawrotem na

wysokości 1000 m. Decyzje w tym zakresie podejmuje Sędzia Główny.

6. Ramowy program:

godz. 900 – odprawa techniczna sędziów
godz. 930 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów – tor regatowy godz. 1100 – rozpoczęcie regat

7. Zgłoszenia, losowanie:

Zgłoszenia zawodników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowejhhtp://pzkaj.domtel-sport.pl do dnia 02.10.2023 rdo godz. 23:59

UWAGA:

Zgodnie z pkt 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego , kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych /ze stosownym oświadczeniem/ przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą elektroniczną.

8. Opłaty:

Nie obowiązuje opłata startowa.

9. Punktacja:

Punktacja – 2000m K-1 (M), 2000m K-1 (K)

lokata 1 2-8 9-20 punkty 3 2 1 29

Punktacja – 1000m C-1 (M)

lokata 1 2-6 7-14 punkty 3 2 1 21

Punktacja – 1000m C-1 (K)

lokata 1 2-6 7-12 punkty 3 2 1 19

Punktacja – 2000m K-2 (M)

lokata 1 2-5 6-10 punkty 3 2 1 16

Punktacja – 2000m K-2 (K)

lokata 1 2-4 5-8 punkty 3 2 1 13page3image1803839680

Punktacja – 1000m C-2 (M)

lokata 1 2-3 4-5 punkty 3 2 1 9

Punktacja – 1000m C-2 (K)

lokata 1 3 3-4 punkty 3 2 1 7

Punktacja – 2000m K-4 (K), 2000m K-4 (M)

lokata 1 3 3 punkty 3 2 1 6

10. Nagrody:

Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale okolicznościowe.

11. Różne:

  • Sędzia Główny regat w sprawach dotyczących danego klubu uznaje za przedstawiciela wyłącznie upoważnionego kierownika klubu.
  • Kluby zobowiązane są do zabezpieczenia numerów startowych na łodziach.
  • Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w rozdziale 2 „Regulaminu WyścigówKajakarstwa Klasycznego” PZKaj.
  • Zawodnicy w kategorii młodzicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
  • W pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulaminu WyścigówKajakarstwa Klasycznego” PZKaj.
  • Kolegium Sędziów KPZKaj wyznaczy komisję sędziowską. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego